Název projektu: Závod Běchovice – Praha 125. ročník silničního závodu

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
7. 10. 2021
Startovní čipy pro změření času
Příloha č.7066
Příloha č.7067
91 091,46 Kč
60 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7065
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
2,25 MB
7066
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
44,98 KB
7067
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
143,7 KB
61936
Zhodnocení+125.+ročníku.docx
Anonymizovaná příloha
2,25 MB