Název projektu: Závod Běchovice – Praha 125. ročník silničního závodu

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 10. 2021
Startovní čipy pro změření času
Příloha č.7066
Příloha č.7067
91 091,46 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
31 091,46 Kč
Celkem
91 091,46 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
31 091,46 Kč
Podíl
100.00 %
65.87 %
0.00 %
34.13 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7065
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
2,25 MB
61936
Zhodnocení+125.+ročníku.docx
Anonymizovaná příloha
2,25 MB