Název projektu: MAŽIF X malý židovský festival

Program podpory: Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: „Muzika Judaika" (22836357)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
13. 10. 2021
Umělecká smlouva
Příloha č.6813
Příloha č.6814
10 000,01 Kč
8 000,00 Kč
2
21. 10. 2021
F12 Digiphon zvukař
Příloha č.6815
Příloha č.6816
12 900,00 Kč
2 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
6813
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
804,3 KB
6814
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
239,62 KB
6815
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,84 KB
6816
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
241,45 KB
6817
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
17,11 KB
62044
_Závěrečná_zpráva+_MAŽIF+10_MUZIKA_JUDAIKA.odt
Anonymizovaná příloha
17,11 KB