Název projektu: Poradna Cesty domů

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Cesta domů, z.ú. (26528843)

Schválená podpora celkem: 17 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 17 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 17 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 17 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 17 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
10. 2. 2021
Hrubá mzda
Příloha č.7467
Příloha č.7468
21 408,00 Kč
13 303,00 Kč
0,00 Kč
8 105,00 Kč
2
10. 2. 2021
Zdravotní pojištění
Příloha č.7469
Příloha č.7470
21 408,00 Kč
3 300,00 Kč
0,00 Kč
18 108,00 Kč
3
10. 2. 2021
Sociální pojištění
Příloha č.7471
Příloha č.7472
21 408,00 Kč
1 197,00 Kč
0,00 Kč
20 211,00 Kč
Celkem
64 224,00 Kč
17 800,00 Kč
0,00 Kč
46 424,00 Kč
Podíl
100.00 %
27.72 %
0.00 %
72.28 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7473
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,65 KB
7544
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
308,82 KB
7545
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
206,98 KB
61676
Cesta+domů+ZZ+Praha+3+POR+2021.docx
Anonymizovaná příloha
206,98 KB
61677
Publicita+projektu+DH+POR+ODSL+2021 (1).docx
Anonymizovaná příloha
308,82 KB