Název projektu: Denní stacionář Praha

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Ruka pro život o.p.s. (27017699)

Schválená podpora celkem: 22 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 22 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 22 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 22 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 22 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 5. 2021
spotřební materiál
Příloha č.8684
Příloha č.9422
3 698,12 Kč
944,00 Kč
2
23. 6. 2021
mzdové účetnictví
Příloha č.9423
Příloha č.9424
15 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3
23. 6. 2021
finanční účetnictví
Příloha č.9425
Příloha č.9426
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
4
5. 5. 2021
nájemné prostor DS Skloněná
Příloha č.9434
Příloha č.9435
4 128,00 Kč
72,00 Kč
5
5. 6. 2021
nájemné prostor DS Skloněná
Příloha č.9436
Příloha č.9437
4 128,00 Kč
2 928,00 Kč
6
6. 8. 2021
hrubá mzda zaměstnance
Příloha č.9427
Příloha č.9428
Příloha č.9440
2 889 719,00 Kč
12 000,00 Kč
7
16. 8. 2021
odvod na sociální zabezpečení z hrubé mzdy
Příloha č.9430
Příloha č.9431
702 425,00 Kč
2 976,00 Kč
8
16. 8. 2021
odvod na zdravotní pojištění z hrubé mzdy
Příloha č.9432
Příloha č.9433
25 735,00 Kč
1 080,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8684
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
106,93 KB
9422
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
430,68 KB
9423
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,85 KB
9424
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
482,89 KB
9425
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
66,48 KB
9426
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
478 KB
9427
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
462,02 KB
9428
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
440,32 KB
9430
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
182,02 KB
9431
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
484,74 KB
9432
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
109,62 KB
9433
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
471,54 KB
9434
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
57,69 KB
9435
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
611,61 KB
9436
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
57,69 KB
9437
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
510,47 KB
9440
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
482,95 KB
9715
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
115,72 KB
61926
2021_PHA3_ZÁVĚREČNÁ-ZPRÁVA-_DENNÍ-STACIONÁŘ-PRAHA.pdf
Anonymizovaná příloha
115,72 KB