Název projektu: Příměstský tábor v Rebelu o prázdninách 2021

Program podpory: Prázdninová činnost
Žadatel: Boxing club Rebel z.s. (04627083)

Schválená podpora celkem: 15 500,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 500,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 500,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 500,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 500,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
27. 8. 2021
smlouva pomocny trener 01
Příloha č.18437
Příloha č.18438
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
27. 8. 2021
pomocny trener 02
Příloha č.18439
Příloha č.18440
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
18435
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,2 KB
18436
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,08 MB
61637
závěrečnázpráva-primestak.docx
Anonymizovaná příloha
13,2 KB
61638
image0 (1).png
Anonymizovaná příloha
2,08 MB