Název projektu: Vzdělávání seniorů

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 22 700,00 Kč
Vyplacená podpora: 22 700,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 22 700,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 22 700,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 22 700,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 12. 2021
vzdělávání seniorů

celková vyčerpaná částka
Příloha č.13771
Příloha č.13772
22 700,00 Kč
22 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
22 700,00 Kč
22 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
13101
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
125 KB
13102
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
26,01 KB
14314
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
633 KB
61916
Vzdělávání+seniorů__závěrečná+zpráva_2021.docx
Anonymizovaná příloha
26,01 KB
61917
Pozvánka+do+jaz.kurzů-JARO+2021.doc
Anonymizovaná příloha
125 KB