Název projektu: Podpora Komunitního týmu Praha 3

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Fokus Praha, z.ú. (45701822)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
14. 1. 2021
nájemné 01/2021
Příloha č.7277
Příloha č.7265
50 855,09 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
35 855,09 Kč
2
4. 2. 2021
nájemné 02/2021
Příloha č.7275
Příloha č.7276
50 855,09 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
35 855,09 Kč
Celkem
101 710,18 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
71 710,18 Kč
Podíl
100.00 %
29.50 %
0.00 %
70.50 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7348
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
251,14 KB
7351
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,56 KB
10291
sample.pdf
Anonymizovaná příloha
2,96 KB
21397
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,23 MB
21398
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
289,6 KB
61697
zpráva+pro+vyuctování+2021-KoT3.docx
Anonymizovaná příloha
13,56 KB
61698
Leták+P3+A4+(2).pdf
Anonymizovaná příloha
251,14 KB