Název projektu: Tichá linka

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Tichý svět, o.p.s. (26611716)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
17. 2. 2021
Mzdové náklady
Příloha č.12585
Příloha č.12681
Příloha č.12682
Příloha č.12586
46 860,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
31 860,00 Kč
Celkem
46 860,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
31 860,00 Kč
Podíl
100.00 %
32.01 %
0.00 %
67.99 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
5893
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
361,88 KB
19308
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,95 KB
61978
TS_Závěrečná+zpráva+k+vyúčtování (1).pdf
Anonymizovaná příloha
361,88 KB