Název projektu: Tichá linka

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Tichý svět, o.p.s. (26611716)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
17. 2. 2021
Mzdové náklady
Příloha č.12585
Příloha č.12681
Příloha č.12682
Příloha č.12586
46 860,00 Kč
15 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
5893
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
361,88 KB
12585
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
633,56 KB
12586
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,84 KB
12681
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
285,3 KB
12682
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
279,93 KB
19308
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,95 KB
61978
TS_Závěrečná+zpráva+k+vyúčtování (1).pdf
Anonymizovaná příloha
361,88 KB