Název projektu: Klub Remedium

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 112 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 112 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 112 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 112 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 112 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 12. 2021
Soupiska účetních dokladů projektu

přehled celkového čerpání dotace
Příloha č.13929
Příloha č.13930
Příloha č.19224
112 000,00 Kč
112 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
112 000,00 Kč
112 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
11380
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
361,08 KB
11392
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
533,25 KB
11393
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
209,55 KB
11394
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
239,37 KB
12048
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
5,72 KB
12049
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
5,72 KB
14058
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,29 MB
14307
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
53,21 KB
61914
Závěrečná+zpráva_Klub+Remedium+-+sociálně+aktivizační+služba+pro+seniory_2021_P3.docx
Anonymizovaná příloha
53,21 KB
61915
Nástěnka+v+Klubu+Remedium_2021.JPG
Anonymizovaná příloha
2,29 MB