Název projektu: Myslivecký kroužek

Program podpory: 1. Pravidelná činnost
Žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333)

Schválená podpora celkem: 22 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 22 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 22 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 22 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 22 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
14. 7. 2022
Grafické zpracování a tisk diplomů
Příloha č.51749
Příloha č.51750
2 934,80 Kč
2 934,80 Kč
2
26. 11. 2022
zpracování a výrobu výukových kartiček pro kroužek mladých myslivců
Příloha č.51754
Příloha č.51755
2 145,00 Kč
2 145,00 Kč
3
21. 2. 2022
Odborné publikace
Příloha č.51764
Příloha č.51765
1 331,00 Kč
1 331,00 Kč
4
26. 11. 2022
graf. zpracování a výrobu tiskovin a medailí
Příloha č.51780
Příloha č.51781
4 216,85 Kč
4 216,85 Kč
5
30. 12. 2022
zpracování a tisk výukových materiálů
Příloha č.58700
Příloha č.51800
6 826,60 Kč
6 826,60 Kč
6
26. 11. 2022
Odborné publikace
Příloha č.51811
Příloha č.51812
7 451,00 Kč
4 545,75 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
51749
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
155,34 KB
51750
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
28,05 KB
51754
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
153,45 KB
51755
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
38,83 KB
51764
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
54,88 KB
51765
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
27,12 KB
51780
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
155,42 KB
51781
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,34 KB
51800
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
61,69 KB
51811
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
54,99 KB
51812
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
64,34 KB
58263
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,28 MB
58318
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
257,69 KB
58700
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
571,93 KB
59704
zaverecna+zprava+3238.pdf
Anonymizovaná příloha
257,69 KB
62092
3238+priloha+dotace+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
4,3 MB