Název projektu: Celoroční činnost České federace Powerchair hockey z.s.

Program podpory: 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: Česká federace Powerchair Hockey z. s. (27051439)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
22. 2. 2022
Pronájem haly SH Třebešín - únor 2022; Turnaj dvojic
Příloha č.47402
Příloha č.47403
8 500,00 Kč
8 500,00 Kč
2
9. 6. 2022
Tisk pravidel; Školení rozhodčích
Příloha č.47417
Příloha č.47418
2 498,40 Kč
2 498,00 Kč
3
29. 8. 2022
Tisk školícího materiálu; Školení rozhodčích
Příloha č.47425
Příloha č.47426
809,80 Kč
809,00 Kč
4
26. 8. 2022
Nákup píšťalek pro rozhodčí
Příloha č.54806
Příloha č.47431
665,00 Kč
665,00 Kč
5
6. 9. 2022
Cestovné - š kolení rozhodčích
Příloha č.47440
Příloha č.47441
1 224,00 Kč
1 224,00 Kč
6
14. 9. 2022
Cestovné - školení rozhodčích
Příloha č.47446
Příloha č.47447
1 110,00 Kč
1 110,00 Kč
7
23. 11. 2022
Pronájem haly SH Třebešín - září 2022; Reprezentační tým
Příloha č.47456
Příloha č.47457
17 550,00 Kč
17 550,00 Kč
20. 6. 2022
Cestovné - školení rozhodčích červen
Příloha č.54798
Příloha č.54799
1 308,00 Kč
1 308,00 Kč
13. 6. 2022
Cestovné - školení rozhodčích červen
Příloha č.54800
Příloha č.54801
2 405,00 Kč
2 405,00 Kč
13. 6. 2022
Cestovné - školení rozhodčích červen
Příloha č.54802
Příloha č.54803
1 725,00 Kč
1 725,00 Kč
19. 12. 2022
Oblečení pro rozhodčí
Příloha č.54804
Příloha č.54805
2 317,00 Kč
2 206,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
47402
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
215,77 KB
47403
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,07 KB
47417
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
215,29 KB
47418
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,82 KB
47425
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
287,14 KB
47426
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,03 KB
47431
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,05 KB
47440
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
592,13 KB
47441
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,02 KB
47446
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
148,73 KB
47447
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,76 KB
47456
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
212,08 KB
47457
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,84 KB
51561
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
256,21 KB
51562
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
603,96 KB
54798
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
145,62 KB
54799
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,77 KB
54800
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
470,74 KB
54801
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,78 KB
54802
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
165,23 KB
54803
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,55 KB
54804
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
105,07 KB
54805
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,64 KB
54806
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
337,08 KB
59979
ZZ Česká federace Powerchair H._Redigováno.pdf
Anonymizovaná příloha
2,22 MB
59980
Doložení+publicity+za+rok+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
614,09 KB