Název projektu: Mámo, táto zkus to taky!!! Děti dětem

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
13. 5. 2022
Medaile Mámo, táto
Příloha č.46564
Příloha č.46565
7 100,00 Kč
7 100,00 Kč
2
13. 5. 2022
Trika Mámo, táto
Příloha č.46568
Příloha č.54489
Příloha č.46569
80 937,00 Kč
22 900,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
46564
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
16,93 KB
46565
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
397,05 KB
46566
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
85,24 KB
46567
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
397,91 KB
46568
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
85,24 KB
46569
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
397,91 KB
46570
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
110,54 KB
48997
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,3 MB
54489
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
893,26 KB
59828
Závěrečná+zpráva+vyúčtování+Praha+3+Mámo,+táto....pdf
Anonymizovaná příloha
1,3 MB
59829
Mámo+,+táto+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
113,25 KB