Název projektu: Léto

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové (26634431)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 7. 2022
ubytování a strava
Příloha č.56995
Příloha č.46455
Příloha č.56996
85 600,00 Kč
20 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
46455
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
123,54 KB
46458
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
10,8 KB
48558
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
100,91 KB
56995
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
260,61 KB
56996
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
125,04 KB
59830
Dotace.docx
Anonymizovaná příloha
10,8 KB
59831
doklad+o+publicitě.png
Anonymizovaná příloha
100,91 KB