Název projektu: tep39 - podpora mladých umělců

Program podpory: 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: Kachní spolek (06689078)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
25. 3. 2022
pronájem prostor pro pohybové studio tep39 rezidence unor
Příloha č.46299
Příloha č.46300
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
30. 12. 2022
pronájem prostor realiazce workshopù 10.-11.12.2022
Příloha č.46303
Příloha č.46304
5 400,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
1 400,00 Kč
3
5. 9. 2022
produkcni prace 08/2022
Příloha č.46311
Příloha č.46312
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
1. 12. 2022
produkcni prace 11/2022
Příloha č.46317
Příloha č.46318
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
21 400,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
1 400,00 Kč
Podíl
100.00 %
93.46 %
0.00 %
6.54 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
46330
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
910,59 KB
46334
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
8,06 KB
60057
t39_zaverecna+zprava.docx
Anonymizovaná příloha
928,61 KB
60058
publicita (2).docx
Anonymizovaná příloha
8,06 KB