Název projektu: Pečovatelská služba Vinohrady –Vršovice

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842)

Schválená podpora celkem: 8 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 8 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 8 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 8 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 8 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 11. 2022
hrubá mzda pracovník v sociálních službách

část mzdy pracovnika v soc. službách
Příloha č.44684
Příloha č.44685
30 046,00 Kč
5 980,00 Kč
2
8. 11. 2022
sociální pojištění z HM pracov. v soc.službách říjen 2022

část sociálního pojištění zaměstnavatel říjen 2022
Příloha č.44686
Příloha č.44687
Příloha č.44688
539 556,00 Kč
1 483,00 Kč
3
8. 11. 2022
zdravotní pojištění z HM prac. v soc. službách říjen 2022

část zdravotního pojištění zaměstnavatele 2022
Příloha č.44690
Příloha č.44691
135 800,00 Kč
537,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
44684
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
208,17 KB
44685
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,93 MB
44686
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
208,17 KB
44687
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,93 MB
44688
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
49,26 KB
44690
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
208,17 KB
44691
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,93 MB
44692
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,12 MB
48302
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
21,72 KB
53920
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
50,05 KB
54079
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
271,98 KB
59836
Zpráva+o+realizaci+služby+2022-PS+Vinohrady-Vršovice+-Diak.-SKP+v+Pr.-MČ+Praha+3.docx
Anonymizovaná příloha
21,72 KB
59837
Diakonie+ČCE+publicita.pdf
Anonymizovaná příloha
271,98 KB