Název projektu: Silní rodiče - silné děti - Služba pro rodinu a dítě

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
10. 8. 2022
hrubá mzda sociální pracovník
Příloha č.44147
Příloha č.44148
34 884,00 Kč
2 896,00 Kč
2
8. 11. 2022
hrubá mzda sociální pracovník

část mzdy sociální pracovnice
Příloha č.44190
Příloha č.44191
40 355,00 Kč
840,00 Kč
3
10. 8. 2022
zdravotní pojištění z HM soc.prac.-červenec 2022

část zdravotního pojištění za soc.pracovníka červenec 2022
Příloha č.44147
Příloha č.44148
44 346,00 Kč
261,00 Kč
4
8. 11. 2022
zdravotní pojištění z HM soc.prac.-říjen 2022

část zdravotního pojištění za soc.pracovníka říjen 2022
Příloha č.44221
Příloha č.44222
52 387,00 Kč
76,00 Kč
5
8. 11. 2022
sociální pojištění z HM soc.prac.-červenec 2022

část sociálního pojištění za soc.pracovníka červenec 2022
Příloha č.44225
Příloha č.44226
556 151,00 Kč
718,00 Kč
6
8. 11. 2022
sociální pojištění z HM soc.prac.-říjen 2022

část sociálního pojištění za soc.pracovníka říjen 2022
Příloha č.44227
Příloha č.44228
539 556,00 Kč
209,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
44147
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
222,94 KB
44148
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,88 MB
44190
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
224,19 KB
44191
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,91 MB
44221
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
224,19 KB
44222
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,91 MB
44225
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
222,94 KB
44226
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,88 MB
44227
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
224,19 KB
44228
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,91 MB
44248
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
36,08 KB
44667
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,12 MB
53917
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
52,63 KB
53918
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
52,65 KB
54081
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
271,98 KB
59880
MČ+Pha+3_hodnocení+kvality+služby+2022.docx
Anonymizovaná příloha
36,08 KB
59881
Diakonie+ČCE+publicita (2).pdf
Anonymizovaná příloha
271,98 KB