Název projektu: Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (46358978)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 11. 2022
Paušál
Příloha č.43050
Příloha č.43051
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
42936
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
16,28 KB
42941
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
178 KB
59770
Zaverecna+zprava+za+rok+2022.docx
Anonymizovaná příloha
16,28 KB
59960
Prehled+publicity.doc
Anonymizovaná příloha
178 KB