Název projektu: Žižkovské rodinné běhy.

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 19 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 1 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
23. 6. 2022
My.A_22PFA41100_svačiny
Příloha č.44848
Příloha č.44849
438,50 Kč
438,50 Kč
3
1. 6. 2022
My.A_22PFF42005_kampaň návštěvnost
Příloha č.44857
Příloha č.44858
1 234,42 Kč
734,00 Kč
4
10. 5. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.44863
Příloha č.44864
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5
10. 5. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.44870
Příloha č.44871
1 950,00 Kč
1 950,00 Kč
6
10. 5. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.44879
Příloha č.44880
9 900,00 Kč
2 700,00 Kč
7
10. 5. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.45070
Příloha č.45071
1 125,00 Kč
1 125,00 Kč
8
10. 5. 2022
My.A_04.22_výplatní páska
Příloha č.45076
Příloha č.45077
Příloha č.45078
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
9
13. 7. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.45082
Příloha č.45083
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
10
13. 7. 2022
My.A_06.22_výplatní páska
Příloha č.45088
Příloha č.45089
1 750,00 Kč
1 750,00 Kč
11
13. 7. 2022
My.A_06.22_výplatní páska
Příloha č.45090
Příloha č.45091
4 200,00 Kč
4 102,50 Kč
12
13. 7. 2022
My.A_06.22_výplatní páska
Příloha č.45092
Příloha č.45093
Příloha č.45094
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
42516
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
45,29 KB
42527
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
5,9 MB
42543
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
21,38 KB
44848
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
196,82 KB
44849
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,87 KB
44857
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
323,48 KB
44858
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,88 KB
44863
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,01 KB
44864
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,9 KB
44870
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,19 KB
44871
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,93 KB
44879
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,59 KB
44880
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,94 KB
45070
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,53 KB
45071
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
45076
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,62 KB
45077
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
45078
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,04 KB
45082
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,87 KB
45083
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
45088
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,05 KB
45089
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
45090
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,06 KB
45091
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
45092
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,26 KB
45093
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
45094
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,02 KB
59792
Žižkovské+rodinné+běhy.docx
Anonymizovaná příloha
2,86 KB
59793
jarní+atletický+trojboj.jpg
Anonymizovaná příloha
5,9 MB