Název projektu: Žižkovské Kino Aero v roce 2022

Program podpory: 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: Kino Aero s.r.o. (11805951)

Schválená podpora celkem: 70 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 70 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 70 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 70 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 70 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
22. 3. 2022
tisk brožury, program Festivalu otrlého diváka
Příloha č.45387
Příloha č.45388
9 500,00 Kč
9 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
7. 6. 2022
PR služby, propagace
Příloha č.45391
Příloha č.45392
36 500,00 Kč
30 080,00 Kč
0,00 Kč
6 420,00 Kč
3
21. 6. 2022
licenční poplatek, půjčovné
Příloha č.45394
Příloha č.45395
30 420,17 Kč
30 420,00 Kč
0,00 Kč
0,17 Kč
Celkem
76 420,17 Kč
70 000,00 Kč
0,00 Kč
6 420,17 Kč
Podíl
100.00 %
91.60 %
0.00 %
8.40 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
45322
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,67 MB
45323
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
726,71 KB
45337
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
404,17 KB
62070
zaverecnazprava_Praha3_kinoaero2022 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
417,58 KB
62071
letaky_kinoaero2022 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
1,67 MB