Název projektu: Duševní pohoda - jak si udržet duševní zdraví v časech nejistoty

Program podpory: 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
13. 6. 2022
My.A_22PFA41117_propagace na sociálních sítích
Příloha č.42334
Příloha č.42335
8 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
2
8. 11. 2022
My.A_22HV71091_Správa sociálních sítí
Příloha č.42337
Příloha č.42338
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
Celkem
13 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
Podíl
100.00 %
76.92 %
0.00 %
23.08 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48381
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
21,03 KB
48382
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
541,66 KB
59788
Duševní+pohoda+-+jak+si+udržet+duševní+zdraví+v+časech+nejistoty.docx
Anonymizovaná příloha
2,35 KB
59789
1675073258163.jpg
Anonymizovaná příloha
541,66 KB