Název projektu: Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 70 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 70 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 70 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 70 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 70 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: -0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
10. 8. 2022
My.A_22PFA41112_Strava
Příloha č.43890
Příloha č.43891
32 450,00 Kč
32 450,00 Kč
2
2. 8. 2022
My.A_22PFA41116_Roznos letáků na příměstské tábory
Příloha č.43899
Příloha č.43900
1 100,00 Kč
1 100,00 Kč
3
22. 7. 2022
My.A_22PFA41178_svačiny
Příloha č.43907
Příloha č.43908
131,56 Kč
131,56 Kč
4
16. 7. 2022
My.A_22PFA41180_svačiny
Příloha č.43919
Příloha č.43920
1 497,98 Kč
1 497,98 Kč
5
12. 7. 2022
My.A_22PFA41181_svačiny
Příloha č.43927
Příloha č.43928
1 294,40 Kč
1 294,40 Kč
6
10. 8. 2022
My.A_22PFA41182_svačiny
Příloha č.43934
Příloha č.43935
795,38 Kč
795,38 Kč
7
16. 8. 2022
My.A_22PFA41183_svačiny
Příloha č.43942
Příloha č.43943
1 356,70 Kč
1 356,70 Kč
8
23. 8. 2022
My.A_22PFA41184_svačiny
Příloha č.43947
Příloha č.43948
1 000,37 Kč
1 000,37 Kč
9
3. 8. 2022
My.A_22PFA41185_svačiny
Příloha č.43951
Příloha č.43953
854,80 Kč
854,80 Kč
10
26. 7. 2022
My.A_22PFA41186_svačiny
Příloha č.43966
Příloha č.43967
639,10 Kč
639,10 Kč
11
15. 8. 2022
My.A_07.22_výplatní páska
Příloha č.43993
Příloha č.43994
Příloha č.44002
7 200,00 Kč
6 000,00 Kč
12
15. 8. 2022
My.A_07.22_výplatní páska
Příloha č.44000
Příloha č.44001
9 990,00 Kč
9 990,00 Kč
13
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.44007
Příloha č.44008
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
14
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.44015
Příloha č.44016
6 510,00 Kč
6 510,00 Kč
15
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.44029
Příloha č.44030
Příloha č.44031
6 000,00 Kč
379,71 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
41023
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,32 MB
41028
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
20,27 KB
43890
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
66,57 KB
43891
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,22 KB
43899
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
53,9 KB
43900
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,9 KB
43907
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
772,81 KB
43908
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,35 KB
43919
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
884,56 KB
43920
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,34 KB
43927
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
902,99 KB
43928
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,13 KB
43934
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
720,62 KB
43935
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,14 KB
43942
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
859,51 KB
43943
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,39 KB
43947
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
562,93 KB
43948
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,38 KB
43951
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1 012,28 KB
43953
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,13 KB
43966
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
706,14 KB
43967
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,34 KB
43993
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,49 KB
43994
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,96 KB
44000
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,08 KB
44001
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,97 KB
44002
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,03 KB
44007
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,03 KB
44008
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
44015
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,91 KB
44016
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,9 KB
44029
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,7 KB
44030
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,99 KB
44031
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,03 KB
59782
Letní+příměstské+tábory+pro+děti+z+Prahy+3.docx
Anonymizovaná příloha
2,99 KB
59783
Inkedleták_PT_2022.jpg
Anonymizovaná příloha
1,17 MB