Název projektu: Letní příměstské sportovní tábory pro děti z Prahy 3

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 75 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 75 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 75 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 75 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 75 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
15. 8. 2022
My.A_22PFA41119_vedení příměstských táborů
Příloha č.43741
Příloha č.43742
16 800,00 Kč
16 800,00 Kč
2
14. 9. 2022
My.A_22PFA41139_vedení příměstských táborů
Příloha č.43750
Příloha č.43751
25 500,00 Kč
5 000,00 Kč
3
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.43758
Příloha č.43759
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
4
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.43764
Příloha č.43765
5 200,00 Kč
4 020,00 Kč
5
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.43768
Příloha č.43769
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
6
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.43777
Příloha č.43778
Příloha č.43859
Příloha č.53356
9 990,00 Kč
9 990,00 Kč
7
14. 9. 2022
My.A_08.22_výplatní páska
Příloha č.43783
Příloha č.43784
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
8
15. 8. 2022
My.A_07.22_výplatní páska
Příloha č.43792
Příloha č.43793
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
9
15. 8. 2022
My.A_07.22_výplatní páska
Příloha č.43796
Příloha č.43797
5 200,00 Kč
5 200,00 Kč
10
15. 8. 2022
My.A_07.22_výplatní páska
Příloha č.43799
Příloha č.43800
Příloha č.43857
Příloha č.53357
9 990,00 Kč
9 990,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
41021
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,32 MB
41022
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
20,25 KB
43741
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,05 MB
43742
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
43750
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
465,69 KB
43751
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
43758
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,19 KB
43759
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
43764
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,6 KB
43765
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,7 KB
43768
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,42 KB
43769
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,7 KB
43777
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,19 KB
43778
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,17 KB
43783
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,4 KB
43784
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,69 KB
43792
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,68 KB
43793
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,98 KB
43796
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,08 KB
43797
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,96 KB
43799
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,7 KB
43800
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,35 KB
43857
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,03 KB
43859
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,03 KB
53356
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,56 KB
53357
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
40,59 KB
59780
Letní+příměstské+sportovní+tábory+pro+děti+z+Prahy+3.docx
Anonymizovaná příloha
3,01 KB
59781
Inkedleták_PT_2022.jpg
Anonymizovaná příloha
1,17 MB