Název projektu: Celoroční sportovní aktivity pro seniory Prahy 3

Program podpory: 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 50 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 50 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 50 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 50 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 50 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
1. 11. 2022
My.A_22PFA41195_hole,láhev na pití
Příloha č.44063
Příloha č.44064
1 813,00 Kč
1 813,00 Kč
2
19. 11. 2022
My.A_22PFA41220_šipky
Příloha č.44067
Příloha č.44068
238,00 Kč
238,00 Kč
3
19. 11. 2022
My.A_22PFA41222_občerstvení
Příloha č.44069
Příloha č.44070
526,08 Kč
526,08 Kč
4
16. 11. 2022
My.A_22PFA41224_občerstvení
Příloha č.44071
Příloha č.44072
210,10 Kč
210,10 Kč
5
6. 12. 2022
My.A_22PFA41228_celodenní občerstvení sportovní hry pro seniory
Příloha č.44074
Příloha č.44075
Příloha č.53388
10 065,00 Kč
10 065,00 Kč
6
14. 12. 2022
My.A_22PFA41234_nájem tělocvičny tenisových hal na akci sportovní den pro seniory
Příloha č.44076
Příloha č.44077
9 900,00 Kč
9 900,00 Kč
7
21. 12. 2022
My.A_22PFA41252_příprava a realizace
Příloha č.44079
Příloha č.44080
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
8
15. 2. 2022
My.A_01.22_výplatní páska
Příloha č.44081
Příloha č.44082
Příloha č.44083
250,00 Kč
250,00 Kč
9
16. 3. 2022
My.A_02.22_výplatní páska
Příloha č.44088
Příloha č.44089
Příloha č.44090
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
10
13. 4. 2022
My.A_03.22_výplatní páska
Příloha č.44092
Příloha č.44093
Příloha č.44094
1 750,00 Kč
1 750,00 Kč
11
10. 5. 2022
My.A_04.22_výplatní páska
Příloha č.44097
Příloha č.44098
Příloha č.44100
1 750,00 Kč
1 750,00 Kč
12
13. 6. 2022
My.A_05.22_výplatní páska
Příloha č.44103
Příloha č.44104
Příloha č.44105
2 250,00 Kč
2 250,00 Kč
13
13. 7. 2022
My.A_06.22_výplatní páska
Příloha č.44113
Příloha č.44114
Příloha č.44115
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
14
17. 10. 2022
My.A_09.22_výplatní páska
Příloha č.44117
Příloha č.44118
Příloha č.44138
1 250,00 Kč
1 250,00 Kč
15
10. 11. 2022
My.A_výplatní páska
Příloha č.44124
Příloha č.44125
Příloha č.44126
1 750,00 Kč
1 750,00 Kč
16
16. 11. 2022
My.A_výplatní páska

Příloha č.44145
Příloha č.44146
Příloha č.44149
Příloha č.44150
Příloha č.44151
11 550,00 Kč
2 497,82 Kč
17
12. 12. 2022
My.A_11.22_výplatní páska_Grigorova Ekaterina
Příloha č.44161
Příloha č.44162
2 250,00 Kč
2 250,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
40982
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,05 MB
41003
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
2,05 MB
44063
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
595,9 KB
44064
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,63 KB
44067
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
508,71 KB
44068
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,34 KB
44069
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
541,36 KB
44070
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,86 KB
44071
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
317,42 KB
44072
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,38 KB
44074
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
80,18 KB
44075
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,08 KB
44076
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
78,2 KB
44077
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
44079
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,72 KB
44080
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,02 KB
44081
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,97 KB
44082
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,93 KB
44083
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,04 KB
44088
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,01 KB
44089
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,87 KB
44090
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,02 KB
44092
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,32 KB
44093
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,87 KB
44094
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,05 KB
44097
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,07 KB
44098
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,1 KB
44100
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,04 KB
44103
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,92 KB
44104
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,06 KB
44105
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,01 KB
44113
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,72 KB
44114
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,09 KB
44115
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,02 KB
44117
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,22 KB
44118
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,11 KB
44124
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,07 KB
44125
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,19 KB
44126
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,02 KB
44138
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,04 KB
44145
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,54 KB
44146
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,11 KB
44149
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,92 KB
44150
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,97 KB
44151
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,03 KB
44161
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,63 KB
44162
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,21 KB
53387
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
20,16 KB
53388
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
54,65 KB
59776
Celoroční+sportovní+aktivity+pro+seniory+Prahy+3.docx
Anonymizovaná příloha
2,99 KB
59777
sport_seniori22_leták.pdf
Anonymizovaná příloha
2,05 MB