Název projektu: Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3 (02348136)

Schválená podpora celkem: 80 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 80 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 80 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 80 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 80 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
5. 12. 2022
nájem a služby
Příloha č.43646
Příloha č.43647
50 693,00 Kč
40 693,00 Kč
2
24. 10. 2022
vyúčtování služeb
Příloha č.43650
Příloha č.43651
32 047,00 Kč
20 788,00 Kč
3
1. 4. 2022
pojištění kooperativa
Příloha č.43652
Příloha č.43653
2 419,00 Kč
2 419,00 Kč
4
10. 2. 2022
pronájem sálu (výroční členská schůze)
Příloha č.43654
Příloha č.43655
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5
25. 4. 2022
výlet parníkem
Příloha č.43660
Příloha č.43661
22 200,00 Kč
11 100,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
43646
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,33 MB
43647
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
43650
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
794,37 KB
43651
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
43652
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
289 KB
43653
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
43654
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
210,91 KB
43655
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
43656
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
330,97 KB
43657
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
334,89 KB
43660
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
143,95 KB
43661
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
59798
ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
331,7 KB
59799
doklad+o+publicitě.pdf
Anonymizovaná příloha
334,89 KB