Název projektu: Depresivní děti touží po penězích 2022

Program podpory: 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH, zapsaný spolek (70803391)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
22. 9. 2022
herecký honorář
Příloha č.51295
Příloha č.51296
17 000,00 Kč
17 000,00 Kč
2
22. 9. 2022
herecký honorář
Příloha č.51299
Příloha č.51300
18 500,00 Kč
18 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
51295
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
245,81 KB
51296
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,87 KB
51299
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
213,76 KB
51300
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,82 KB
51325
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
146,12 KB
51326
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,78 MB
51329
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,17 MB
62061
DD+závěrečná+zpráva+2022+Praha+3 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
146,12 KB
62062
Plakát.pdf
Anonymizovaná příloha
2,78 MB