Název projektu: Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ Praha 3

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OLYMP FLORBAL, z.s. (26575418)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
10. 2. 2022
pronájem tělocvičny
Příloha č.36213
Příloha č.36214
12 800,00 Kč
10 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
36213
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,6 MB
36214
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,43 KB
36222
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
118,13 KB
36232
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,31 MB
60106
zaverecna_zprava_2022.pdf
Anonymizovaná příloha
1,31 MB
60107
web_partner_praha3.jpg
Anonymizovaná příloha
118,13 KB