Název projektu: Podpora realizace registrované sociální služby osobní asistence poskytované Polovinou nebe občanům Prahy 3

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Polovina nebe, o.p.s. (27035271)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
11. 2. 2022
Mzdový list

leden 2022
Příloha č.37359
Příloha č.37360
20 330,00 Kč
5 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35682
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,24 MB
35724
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,39 KB
37359
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
212,47 KB
37360
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
132,86 KB
60104
Závěrečná+zpráva+projektu+Podpora+realizace+registrované+sociální+služby+osobní+asistence+poskytované+Polovinou+nebe+občanům+Prahy+3.docx
Anonymizovaná příloha
13,39 KB
60105
Muzikálproklientyapoděkovánídonátorům.pdf
Anonymizovaná příloha
2,24 MB