Název projektu: Ambulance pro gambling SANANIM

Program podpory: 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
Žadatel: SANANIM z. ú. (00496090)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 11. 2022
Kancelářský materiála
Příloha č.35571
Příloha č.35572
10 102,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
9 102,00 Kč
2
24. 5. 2022
Spotřeba elektrické energie
Příloha č.35573
Příloha č.35574
17 327,68 Kč
2 079,00 Kč
0,00 Kč
15 248,68 Kč
3
24. 2. 2022
Spotřeba elektrické energie
Příloha č.35576
Příloha č.35577
5 152,00 Kč
1 633,00 Kč
0,00 Kč
3 519,00 Kč
4
12. 5. 2022
Spotřeba elektrické energie; Teplo; Nájemné
Příloha č.35585
Příloha č.35586
25 850,00 Kč
6 766,00 Kč
0,00 Kč
19 084,00 Kč
5
22. 4. 2022
Nájemné
Příloha č.35591
Příloha č.35592
17 915,00 Kč
3 522,00 Kč
0,00 Kč
14 393,00 Kč
Celkem
76 346,68 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
61 346,68 Kč
Podíl
100.00 %
19.65 %
0.00 %
80.35 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35613
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
227,18 KB
35627
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
114,38 KB
38544
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
238,95 KB
59805
SANANIM_MC_P3_2022_AG_ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
221,65 KB
59806
Doklad_o_publicite.pdf
Anonymizovaná příloha
227,57 KB