Název projektu: Pohybově-hlasové dílny pro seniory 2022

Program podpory: 3. Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Tanec Praha z.ú. (44268211)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 4. 2022
Produkce pohybových dílen
Příloha č.50704
Příloha č.50705
19 190,00 Kč
4 150,00 Kč
0,00 Kč
15 040,00 Kč
2
30. 6. 2022
Produkční služby
Příloha č.50713
Příloha č.50714
6 270,00 Kč
5 850,00 Kč
0,00 Kč
420,00 Kč
3
5. 12. 2022
Koordinace dílen
Příloha č.50715
Příloha č.50716
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
45 460,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
15 460,00 Kč
Podíl
100.00 %
65.99 %
0.00 %
34.01 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
50909
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,94 MB
50914
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
175,44 KB
59972
ZZ dílny pro seniory.pdf
Anonymizovaná příloha
532,67 KB
59973
Pohybově-hlasové+dílny+pro+starší+a+seniory_Fotodokumentace.pdf
Anonymizovaná příloha
4,94 MB