Název projektu: Mezigeneračně na Praze 3

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Mezi námi, o.p.s. (02267217)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
8. 4. 2022
Výtvarné potřeby
Příloha č.35069
Příloha č.35070
90,00 Kč
90,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
11. 5. 2022
Školení - seminář poutavého čtení
Příloha č.35071
Příloha č.35072
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
24. 6. 2022
Výtvarné potřeby - dekorace pro tvoření
Příloha č.35075
Příloha č.35076
530,00 Kč
530,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
4. 9. 2022
Výtvarné potřeby
Příloha č.35077
Příloha č.35078
149,00 Kč
149,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
26. 10. 2022
Provozní náklady - nájemné
Příloha č.35079
Příloha č.35080
24 852,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
20 852,00 Kč
6
15. 11. 2022
Telefony, internet
Příloha č.35085
Příloha č.35086
2 840,96 Kč
2 731,00 Kč
0,00 Kč
109,96 Kč
Celkem
30 961,96 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
20 961,96 Kč
Podíl
100.00 %
32.30 %
0.00 %
67.70 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35073
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
5,41 MB
35074
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
2,77 MB
35087
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,91 KB
59576
Závěrečná+zpráva+Praha+3 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
1,57 MB
59577
Mezi+námi-Fotodokumentace+a+propagace+P3+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
5,41 MB