Název projektu: Olympijský sport Taekwondo WT

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Raptor Dojang, z.s. (26530431)

Schválená podpora celkem: 33 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 33 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 33 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 33 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 33 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
3. 5. 2022
nájem tělocvičen ŽŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - leden až červen
Příloha č.34394
Příloha č.34395
27 500,00 Kč
20 000,00 Kč
2
8. 11. 2022
nájem tělocvičen ŽŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - září až prosinec
Příloha č.34400
Příloha č.34401
15 625,00 Kč
13 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34393
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,15 MB
34394
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,4 MB
34395
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
369,97 KB
34400
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,2 MB
34401
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
373,66 KB
38580
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
403,68 KB
59728
2022_praha3_zaverecna_zprava.pdf
Anonymizovaná příloha
404,77 KB
59941
2022_praha3_doklad_o_publicite.pdf
Anonymizovaná příloha
1,15 MB