Název projektu: Malé oči 2022

Program podpory: 3. Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
2
11. 10. 2022
propagace - vytvoření znělky festivalu
Příloha č.42112
Příloha č.42113
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
22. 11. 2022
propagace - reklamní banner
Příloha č.42114
Příloha č.42115
1 200,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
200,00 Kč
10. 10. 2022
produkční služby
Příloha č.55207
Příloha č.55208
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
30 200,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
200,00 Kč
Podíl
100.00 %
99.34 %
0.00 %
0.66 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
42105
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,46 MB
42109
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,65 MB
42116
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
342,25 KB
60097
zaverecnazprava_praha3_maleoci2022.pdf
Anonymizovaná příloha
359,89 KB
60098
grafika_plakat_letak_maleoci2022.pdf
Anonymizovaná příloha
2,46 MB