Název projektu: Občanská poradna REMEDIUM

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 73 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 73 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 73 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 73 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 73 300,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 3. 2022
nájemné
Příloha č.32660
Příloha č.32661
236 796,00 Kč
20 000,00 Kč
2
26. 9. 2022
Informační databáze AOP
Příloha č.32660
Příloha č.32661
9 627,00 Kč
2 500,00 Kč
3
5. 10. 2022
úklid prostor OP
Příloha č.32660
Příloha č.32661
10 760,00 Kč
2 500,00 Kč
4
23. 6. 2022
supervize
Příloha č.32660
Příloha č.32661
3 400,00 Kč
400,00 Kč
5
26. 9. 2022
školení AOP k informační databázi
Příloha č.32660
Příloha č.32661
9 627,00 Kč
2 500,00 Kč
6
24. 10. 2022
supervize
Příloha č.32660
Příloha č.32661
3 400,00 Kč
2 100,00 Kč
7
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
37 909,00 Kč
12 909,00 Kč
8
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
23 108,00 Kč
10 598,00 Kč
9
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
26 389,00 Kč
2 000,00 Kč
10
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
30 750,00 Kč
2 000,00 Kč
11
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
28 284,00 Kč
3 111,00 Kč
12
7. 12. 2022
mzda
Příloha č.32660
Příloha č.32661
12 953,00 Kč
1 743,00 Kč
13
15. 12. 2022
sociální pojištění ke mzdám 11/2022
Příloha č.32660
Příloha č.32661
8 025,00 Kč
8 025,00 Kč
14
15. 12. 2022
zdravotní pojištění ke mzdám 11/2022
Příloha č.32660
Příloha č.32661
2 914,00 Kč
2 914,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
32660
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
10,92 KB
32661
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
10,92 KB
36674
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,14 MB
36678
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,5 MB
36679
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,13 MB
40095
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,66 MB
59649
závěrečná+zpráva+2022.docx
Anonymizovaná příloha
6,05 KB
59650
foto+nástěnka+čekárna.jpg
Anonymizovaná příloha
3,5 MB