Název projektu: V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2022

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161)

Schválená podpora celkem: 687 600,00 Kč
Vyplacená podpora: 687 600,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 687 600,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 687 600,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 687 600,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
28. 11. 2022
kancelářské potřeby
Příloha č.35699
Příloha č.35701
20 086,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
5 086,00 Kč
2
3. 10. 2022
hygienické potřeby
Příloha č.35699
Příloha č.35702
22 905,00 Kč
19 884,00 Kč
0,00 Kč
3 021,00 Kč
3
12. 9. 2022
vybavení centra
Příloha č.35699
Příloha č.35703
2 289,31 Kč
2 289,31 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
22. 9. 2022
vybavení centra
Příloha č.35699
Příloha č.35704
966,00 Kč
966,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
1. 12. 2022
vybavení centra
Příloha č.35699
Příloha č.35705
4 376,00 Kč
4 376,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
7. 1. 2022
šablona Big Shot - drobný majetek
Příloha č.35699
Příloha č.35706
5 294,00 Kč
3 596,97 Kč
0,00 Kč
1 697,03 Kč
7
15. 12. 2022
botníky
Příloha č.35699
Příloha č.35707
45 171,72 Kč
13 771,72 Kč
0,00 Kč
31 400,00 Kč
8
30. 8. 2022
odměny pro děti
Příloha č.35699
Příloha č.35709
14 462,49 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
12 462,49 Kč
9
16. 11. 2022
odměny pro děti
Příloha č.35699
Příloha č.35710
5 857,79 Kč
1 116,00 Kč
0,00 Kč
4 741,79 Kč
10
1. 5. 2022
spotřeba elektrické energie - dohadná položka
Příloha č.35711
Příloha č.35712
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11
1. 5. 2022
vodné a stočné (služby k nájmu) - dohadná položka
Příloha č.35699
Příloha č.35714
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
12
1. 5. 2022
ÚT a TUV (služby k nájmu) - dohadná položka
Příloha č.35699
Příloha č.35715
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13
21. 12. 2022
opravy, drobná údržba
Příloha č.35699
Příloha č.35716
7 550,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
2 550,00 Kč
14
17. 8. 2022
telefonní popl.
Příloha č.35699
Příloha č.35717
4 405,54 Kč
4 405,54 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
15
15. 9. 2022
telefonní popl.
Příloha č.35699
Příloha č.35718
3 975,65 Kč
3 975,65 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16
16. 11. 2022
telefonní popl.
Příloha č.35699
Příloha č.35719
4 401,91 Kč
4 401,91 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17
15. 12. 2022
telefonní popl.
Příloha č.35699
Příloha č.35720
2 216,90 Kč
2 216,90 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
18
9. 11. 2022
software
Příloha č.35699
Příloha č.35721
8 785,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
6 785,00 Kč
19
3. 10. 2022
supervize týmu
Příloha č.35699
Příloha č.35722
6 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
20
12. 7. 2022
zpracování mezd
Příloha č.35699
Příloha č.35723
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
21
8. 8. 2022
zpracování mezd
Příloha č.35699
Příloha č.35725
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
22
17. 8. 2022
vedení účetnictví
Příloha č.35699
Příloha č.35726
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
23
5. 9. 2022
zpracování mezd
Příloha č.35699
Příloha č.35727
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
24
10. 10. 2022
vedení účetnictví
Příloha č.35699
Příloha č.35728
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
25
9. 11. 2022
vedení účetnictví
Příloha č.35699
Příloha č.35729
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
26
24. 11. 2022
revize elektroinstalace
Příloha č.35699
Příloha č.35730
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
27
12. 12. 2022
PO, BOZP
Příloha č.35699
Příloha č.35731
6 000,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
3 500,00 Kč
28
11. 10. 2022
tisk propagačních materiálů
Příloha č.35699
Příloha č.35732
1 306,80 Kč
1 306,80 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
29
16. 11. 2022
tisk propagačních materiálů
Příloha č.35699
Příloha č.35733
1 138,10 Kč
1 138,10 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
30
14. 12. 2022
tisk propagačních materiálů
Příloha č.35699
Příloha č.35734
2 276,10 Kč
2 276,10 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
31
25. 6. 2022
nájemné
Příloha č.35699
Příloha č.35735
24 515,00 Kč
14 515,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
32
25. 7. 2022
nájemné
Příloha č.35699
Příloha č.35736
24 515,00 Kč
14 515,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
33
25. 8. 2022
nájemné
Příloha č.35699
Příloha č.35737
24 515,00 Kč
14 515,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
34
25. 11. 2022
nájemné
Příloha č.35699
Příloha č.35738
24 515,00 Kč
6 455,00 Kč
0,00 Kč
18 060,00 Kč
35
10. 2. 2022
mzdové náklady 1-2022
Příloha č.35741
Příloha č.35742
17 768,00 Kč
17 768,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
36
4. 3. 2022
mzdové náklady 2-2022
Příloha č.35743
Příloha č.35744
25 682,00 Kč
25 682,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
37
8. 4. 2022
mzdové náklady 3-2022
Příloha č.35747
Příloha č.35748
34 672,00 Kč
34 672,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
38
10. 5. 2022
mzdové náklady 4-2022
Příloha č.35750
Příloha č.35751
33 116,00 Kč
33 116,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
39
7. 6. 2022
mzdové náklady 5-2022
Příloha č.35752
Příloha č.35753
27 776,00 Kč
27 776,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
40
12. 7. 2022
mzdové náklady 6-2022
Příloha č.35754
Příloha č.35755
30 936,00 Kč
30 936,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
41
8. 8. 2022
mzdové náklady 7-2022
Příloha č.35759
Příloha č.35760
23 858,00 Kč
23 858,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
42
9. 9. 2022
mzdové náklady 8-2022
Příloha č.35761
Příloha č.35762
16 858,00 Kč
16 858,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
43
10. 10. 2022
mzdové náklady 9-2022
Příloha č.35764
Příloha č.35765
41 645,00 Kč
41 645,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
44
9. 11. 2022
mzdové náklady 10-2022
Příloha č.35766
Příloha č.35767
73 403,00 Kč
73 403,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
45
7. 12. 2022
mzdové náklady 11-2022
Příloha č.35768
Příloha č.35769
52 907,00 Kč
52 907,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
46
28. 12. 2022
mzdové náklady 12-2022
Příloha č.35770
Příloha č.35771
36 258,00 Kč
36 258,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
47
16. 11. 2022
výtvarné potřeby
Příloha č.35699
Příloha č.35772
17 920,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
7 920,00 Kč
48
20. 6. 2022
pojištění majetku
Příloha č.35699
Příloha č.35773
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
817 823,31 Kč
687 600,00 Kč
0,00 Kč
130 223,31 Kč
Podíl
100.00 %
84.08 %
0.00 %
15.92 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34043
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,32 MB
34044
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
537,81 KB
34045
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,94 MB
34046
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,68 MB
34047
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
527,12 KB
40044
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,18 KB
59560
ZÁVĚREČNÁ+ZPRÁVA+K+PROJEKTU+VŠICHNI+SPOLU.pdf
Anonymizovaná příloha
179,64 KB
59561
Mikuláš+2022+OSPOD.pdf
Anonymizovaná příloha
1,39 MB