Název projektu: Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Buči z.s. (22896163)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
1. 11. 2022
Faktura dopravní náklady
Příloha č.26127
Příloha č.26128
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
26125
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
34 KB
26126
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
322,75 KB
55714
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
385,86 KB
55715
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
358,12 KB
55716
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
348,69 KB
55717
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
343,95 KB
55721
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
373 KB
55722
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
370,85 KB
55723
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
278,81 KB
55724
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
334,9 KB
55725
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
341,07 KB
59988
Zprava_Turisti_2022.doc
Anonymizovaná příloha
30 KB
59989
KCTBUCILETAK2022_1.pdf
Anonymizovaná příloha
346,69 KB