ࡱ> 796O$bjbj;;4(QWiQWiP  o($M!-).`?0o!!!$o! Y S:Bu i z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Nzev projektu: Turistick oddl mlde~e ze sociln slabch rodin innost 2022 Oblast sportu, mlde~e a volnho asu Zprva o realizaci projektu pro Mstskou st Praha 3 Probh realizace projektu: V roce 2022 se innost naaeho turistickho oddlu mlde~e rozbhla ji~ od ledna. Turistick oddl mlde~e nadle funguje jako regulrn lnek Klubu eskch turisto (K T) jako odboru, zamYenho na dti a mlde~ se specializac na pa turistiku a cykloturistiku. Pro rok 2022 byly naplnovny jednotliv akce s clem jednak zaujmout nov pYijat dti a ukzat jim mo~nosti turistiky v pYrod i v mst Praze a jeho bezprostYednm okol, jednak spojit zbavnou turistiku i se vzdlvnm a pou enm o oblastech ze akoln vuky pYedevam djepisu a zempisu. Vroce 2022 se po dlouh dob podaYilo pYekonat vaechny epidemick bariry vzhledem kpandemii covid-19, a proto se mohla turistick innost relativn neruaen rozvjet. Nejvce akc probhlo formou individuln elektronick turistiky. Mnoho tras bylo zpracovno dky partnerstv s projektem GEOFUN, jeho~ podstatou je aplikace pro hran elektronickch geoloka nch her na chytrch mobilnch telefonech. Tato aplikace byla k dispozici pro vaechny astnky, kteY si tak mohli sami vyzkouaet nkter z ji~ existujcch geoher. Nejpopulrnja byly pra~sk trasy, kter se zamYovaly zejmna na historii jednotlivch pra~skch tvrt, neznm kapitoly zjejich starach i ne tak dvnch djin, a tak byly vneposledn Yad jejich sou st kvizy, hry a hlavolamy, podncujc naae mlad turisty knejroznjam sout~m. Zdalach akc je tYeba uvst jednotliv cesty vlety spYedem naplnovanm programem. Bhem roku probhlo celkem 10 tras snsledujcm 2vx h j l  , D R @ v |~*v\vv #h$j$l$$$$$$$UhhbC56\] h5\ hbC5\hbC hbC5 hbC5CJ$hbC5;CJ$I2vx h j l  |~ $a$i cli: Kutn Hora, JindYichov Hradec (s jzdou zkokolejkou do Nov BystYice), HYeben Krkonoa, Jablonec nad Nisou (s nvatvou fotblovho utkn) a vychzka po okol Prahy spamtkami na dolovn zlata vPoszav. ast na akcch byla v~dy 3-7 osob. Jednotliv cesty vlety mimo Prahu byly v~dy realizovny za pomoci dopravy dodvkovm vozem mikrobusem ve vlastnictv lenky spolku ~adatele (s kapacitou pro 8 osob), kter m rovn~ dostate nou lo~nou plochu pro eventuln nklad. Bylo tomu tak proto, ~e jsme s sebou v~dy vezli vta po et zavazadel a vybaven (jzdn kola, v nkterch pYpadech mapy, batohy, rezervn odvy, sva iny a dala turistick vybaven a potYeby), proto~e vaichni dtat astnci se rekrutuj ze sociln slabch rodin, vlastn turistick vybaven nemaj a jsou odkzni na jeho zapoj en ~adatelem spolkem Bu i. Publicita projektu Bhem celho projektu byla v rmci jeho publicity podvna informace, ~e projekt byl podpoYen mstskou st Praha 3. Na ka~d akci oddlu byla tato informace tlumo ena vedoucm pYed jejm zahjenm, dle pak byli informovni vaichni lenov na prvn schozce v roce i dle bhem roku. Informace o podpoYe M Praha 3 byla tak zopakovna pYed ka~dou dala akc. Byl rovn~ pYipraven letk sinformac o innosti oddlu, kter je pYlohou vy tovn projektu. V Praze dne 21.11.2022 j$l$$$$$20p1X. A!n"#$% x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHH`H Normln*$CJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu L/L Standardn psmo odstavce3L/L Standardn psmo odstavce2J/J Absatz-StandardschriftartP/!P WW-Absatz-StandardschriftartR/1R WW-Absatz-Standardschriftart1L/AL Standardn psmo odstavce1HUQH Hypertextov odkaz >*B*phB/aB Symboly pro slovn(W q( Siln5\LL Nadpis x$OJQJCJPJ^JaJ>B> Zkladn text x,/, Seznam^JHH Popisek xx $CJ6^JaJ]44 RejstYk $^Jjj Rozvr~en dokumentu1-D M OJQJCJ^JaJjj Rozvr~en dokumentu2-D M OJQJCJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{#p7SI0F;Pe7|j!t욻b˭r,qlآyHQ,Qc,=1v)!];d`#=%^IzoES.K"Em٦ī3ZuH:0xM%\*{( ]$3>0q-!k .5Ҍ:l$dҹ3M6n(]&C"I(^'[>?< kRD=r/afowFGRÉ3: =):AC lb<' ]ٱc,V]9xO36 *9}≳SI.Hx/ !PWJ7aSia䰳XTIeHr6U2AW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs>T~J\=vuzz1{7וSKBHfЖ 58N5zfR2B+Q1W5-Iͯl!dhRGph bGw.D2ΧZ`%ɦn8EM1^N*gv/j)F֯.-`JFR[Z57?l$&tS*v%|IEPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!_xtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] P @($ $ 8@0( B S HNN R R ERR 3;;") ?;;Qt_`^ ^ 4 E F R bCnP R @O O O O (P Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialG. P<*Microsoft YaHei5Mangal5. .[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light7..{$ CalibriA$BCambria Math"AhKë ';z'  !20J J 3P!xxS V~en panJiY Pstru~ina$Gotmanovov Alena Mgr. (M Praha 3) Oh+'0 ( H T ` lx Ven panJi PstruinaNormal(Gotmanovov Alena Mgr. (M Praha 3)3Microsoft Office Word@e@1f }@b@>[ ՜.+,0 hp| J  Ven pan Nzev !"#$%'()*+,-/0123458Root Entry F`:1Table!WordDocument4(SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q