Název projektu: Provedení záchraných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově

Program podpory: 1. Program pro oblast památkové péče
Žadatel: Židovská obec v Praze (00445258)

Schválená podpora celkem: 90 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 90 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 90 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 90 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 90 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 7. 2022
restaurování náhrobků
Příloha č.48764
Příloha č.48765
90 000,00 Kč
90 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48764
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,57 MB
48765
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
64,03 KB
48772
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
388,59 KB
48775
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
117,32 KB
48778
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
74,16 KB
59580
závěrečná+zpráva+za+r.+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
397,54 KB
59581
publicita+1.jpg
Anonymizovaná příloha
117,32 KB