Název projektu: Závod Běchovice-Praha 126. ročník silničního závodu

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027)

Schválená podpora celkem: 80 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 80 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 80 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 80 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 80 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
30. 9. 2022
Startovní čipy pro změření časů
Příloha č.28480
Příloha č.28481
104 810,20 Kč
80 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
28480
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
45,21 KB
28481
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
136,34 KB
28483
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
351,43 KB
59824
Zhodnocení+126.+ročníku.pdf
Anonymizovaná příloha
351,43 KB