Název projektu: Závod Běchovice-Praha 126. ročník silničního závodu

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027)

Schválená podpora celkem: 80 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 80 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 80 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 80 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 80 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 9. 2022
Startovní čipy pro změření časů
Příloha č.28480
Příloha č.28481
104 810,20 Kč
80 000,00 Kč
0,00 Kč
24 810,20 Kč
Celkem
104 810,20 Kč
80 000,00 Kč
0,00 Kč
24 810,20 Kč
Podíl
100.00 %
76.33 %
0.00 %
23.67 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
28483
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
351,43 KB
59824
Zhodnocení+126.+ročníku.pdf
Anonymizovaná příloha
351,43 KB