Název projektu: Služby osobní asistence občanům MČ Praha 3

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Asistence, o.p.s. (63830540)

Schválená podpora celkem: 25 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
7. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24158
Příloha č.24159
Příloha č.24160
1 314 557,00 Kč
1 600,00 Kč
2
7. 3. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24161
Příloha č.24159
1 343 411,00 Kč
1 600,00 Kč
3
4. 4. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24162
Příloha č.24159
1 395 492,00 Kč
1 600,00 Kč
4
9. 5. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24163
Příloha č.24159
1 479 388,00 Kč
1 500,00 Kč
5
6. 6. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24164
Příloha č.24159
1 593 349,00 Kč
1 500,00 Kč
6
4. 7. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24165
Příloha č.24159
1 701 336,00 Kč
1 500,00 Kč
7
8. 8. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24166
Příloha č.24159
1 705 776,00 Kč
1 500,00 Kč
8
6. 9. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24167
Příloha č.24159
Příloha č.24176
1 634 758,00 Kč
1 500,00 Kč
9
7. 9. 2022
SP organizace
Příloha č.24168
Příloha č.24169
Příloha č.24187
Příloha č.24188
457 182,00 Kč
2 700,00 Kč
10
7. 9. 2022
ZP organizace
Příloha č.24171
Příloha č.24172
Příloha č.24186
165 104,00 Kč
750,00 Kč
11
7. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24158
Příloha č.24173
Příloha č.24174
Příloha č.24175
1 314 557,00 Kč
4 000,00 Kč
12
4. 4. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24177
Příloha č.24178
Příloha č.24179
Příloha č.24180
1 395 492,00 Kč
2 650,00 Kč
13
6. 6. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24181
Příloha č.24182
Příloha č.24183
Příloha č.24184
1 593 349,00 Kč
3 400,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
24158
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,48 KB
24159
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
35,16 KB
24160
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
240,08 KB
24161
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,12 KB
24162
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,3 KB
24163
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
21,4 KB
24164
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,79 KB
24165
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
20,44 KB
24166
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
18,88 KB
24167
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
23 KB
24168
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
374 KB
24169
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
33,32 KB
24170
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
162,2 KB
24171
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
152,25 KB
24172
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
33,05 KB
24173
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
13,38 KB
24174
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
59,02 KB
24175
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
273,46 KB
24176
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
464,14 KB
24177
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,3 KB
24178
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
12,94 KB
24179
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
59,04 KB
24180
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
449,93 KB
24181
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,79 KB
24182
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
13,35 KB
24183
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
198,06 KB
24184
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
67,42 KB
24185
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
44,5 KB
24186
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
169 KB
24187
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
35,39 KB
24188
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
57,88 KB
59589
Závěrečná+monitorovací+zpráva+P3+-+2022.doc
Anonymizovaná příloha
45 KB
59590
Doklad+o+publicitě+Praha+3+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
162,2 KB