Název projektu: Služby osobní asistence občanům MČ Praha 3

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Asistence, o.p.s. (63830540)

Schválená podpora celkem: 25 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24158
Příloha č.24159
Příloha č.24160
1 314 557,00 Kč
1 600,00 Kč
0,00 Kč
1 312 957,00 Kč
2
7. 3. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24161
Příloha č.24159
1 343 411,00 Kč
1 600,00 Kč
0,00 Kč
1 341 811,00 Kč
3
4. 4. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24162
Příloha č.24159
1 395 492,00 Kč
1 600,00 Kč
0,00 Kč
1 393 892,00 Kč
4
9. 5. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24163
Příloha č.24159
1 479 388,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
1 477 888,00 Kč
5
6. 6. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24164
Příloha č.24159
1 593 349,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
1 591 849,00 Kč
6
4. 7. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24165
Příloha č.24159
1 701 336,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
1 699 836,00 Kč
7
8. 8. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24166
Příloha č.24159
1 705 776,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
1 704 276,00 Kč
8
6. 9. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24167
Příloha č.24159
Příloha č.24176
1 634 758,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
1 633 258,00 Kč
9
7. 9. 2022
SP organizace
Příloha č.24168
Příloha č.24169
Příloha č.24187
Příloha č.24188
457 182,00 Kč
2 700,00 Kč
0,00 Kč
454 482,00 Kč
10
7. 9. 2022
ZP organizace
Příloha č.24171
Příloha č.24172
Příloha č.24186
165 104,00 Kč
750,00 Kč
0,00 Kč
164 354,00 Kč
11
7. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24158
Příloha č.24173
Příloha č.24174
Příloha č.24175
1 314 557,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
1 310 557,00 Kč
12
4. 4. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24177
Příloha č.24178
Příloha č.24179
Příloha č.24180
1 395 492,00 Kč
2 650,00 Kč
0,00 Kč
1 392 842,00 Kč
13
6. 6. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.24181
Příloha č.24182
Příloha č.24183
Příloha č.24184
1 593 349,00 Kč
3 400,00 Kč
0,00 Kč
1 589 949,00 Kč
Celkem
17 093 751,00 Kč
25 800,00 Kč
0,00 Kč
17 067 951,00 Kč
Podíl
100.00 %
0.15 %
0.00 %
99.85 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
24170
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
162,2 KB
24185
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
44,5 KB
59589
Závěrečná+monitorovací+zpráva+P3+-+2022.doc
Anonymizovaná příloha
45 KB
59590
Doklad+o+publicitě+Praha+3+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
162,2 KB