Název projektu: Domácí hospic Cesta domů

Program podpory: 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: Cesta domů, z. ú. (26528843)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.27084
Příloha č.27085
Příloha č.27086
Příloha č.27087
Příloha č.27088
7 474,00 Kč
7 474,00 Kč
2
9. 2. 2022
Zákonné sociální pojištění
Příloha č.27084
Příloha č.27095
1 854,00 Kč
1 854,00 Kč
3
9. 2. 2022
Zákonné zdravotní pojištění
Příloha č.27084
Příloha č.27097
672,00 Kč
672,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
27084
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,92 KB
27085
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,11 KB
27086
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
100,36 KB
27087
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
21,85 KB
27088
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
20,34 KB
27089
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,11 KB
27090
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,92 KB
27095
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,92 KB
27097
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,11 KB
27261
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
211,59 KB
27262
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
290,22 KB
59465
Cesta+domů+ZZ+Praha+3+DH+2022.docx
Anonymizovaná příloha
213,4 KB
59466
Publicita+projektu+Praha+3+DH+POR+ODSL+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
217,3 KB