Název projektu: Vybavení pro činnost 4. přístavu

Program podpory: 1. Pravidelná činnost
Žadatel: Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 7. 2022
Pramice P550 delfín
Příloha č.39733
Příloha č.39734
33 880,00 Kč
11 078,00 Kč
2
22. 10. 2022
Akumulátorová vrtačka
Příloha č.39736
Příloha č.39737
4 690,00 Kč
4 690,00 Kč
3
7. 11. 2022
Kormidlo k pramici P550
Příloha č.39742
Příloha č.39743
4 232,00 Kč
4 232,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
39733
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
410,16 KB
39734
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
627,36 KB
39736
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,49 KB
39737
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
614,58 KB
39742
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
482,83 KB
39743
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
606,86 KB
39745
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
212,26 KB
39756
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
205,84 KB
59902
Zaver_zprava_vybaveni_23.pdf
Anonymizovaná příloha
209,34 KB
59903
Doklad_public_4pvs_23.pdf
Anonymizovaná příloha
212,26 KB