Název projektu: Podpora pozitivního aktivního života seniorů

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Zájmový klub seniorů z.s. (04472306)

Schválená podpora celkem: 32 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 32 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 32 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 32 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 32 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
31. 12. 2022
měsíční nájem a zálohy za služby x 12
Příloha č.49332
Příloha č.49333
22 233,00 Kč
22 233,00 Kč
2
31. 12. 2022
Bankovní poplatky
Příloha č.49334
Příloha č.49335
1 188,00 Kč
1 188,00 Kč
3
31. 12. 2022
Elektřina
Příloha č.49334
Příloha č.49333
Příloha č.53807
Příloha č.53808
3 840,00 Kč
3 840,00 Kč
4
29. 1. 2022
platby prodloužení domény online
Příloha č.49351
Příloha č.49335
968,00 Kč
968,00 Kč
5
29. 1. 2022
prodloužení domény
Příloha č.49373
Příloha č.49333
277,00 Kč
277,00 Kč
6
18. 10. 2022
Hudební vystoupení
Příloha č.49392
Příloha č.49393
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
7
18. 1. 2022
Produkce
Příloha č.49428
Příloha č.49429
4 000,00 Kč
1 494,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
49332
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
407,67 KB
49333
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
73,93 KB
49334
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
73,93 KB
49335
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
73,93 KB
49351
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
70,51 KB
49373
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
70,64 KB
49392
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
150,34 KB
49393
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
350,77 KB
49428
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
681,52 KB
49429
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
356,06 KB
49460
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
36,02 KB
49490
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
584,83 KB
49508
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
398,67 KB
49540
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
5,7 MB
53804
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
76,16 KB
53805
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
330,88 KB
53806
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
529,44 KB
53807
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
330,88 KB
53808
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
529,44 KB
59808
Zájmový+klub+publicita.JPG
Anonymizovaná příloha
76,16 KB
62086
Zpráva+o+činnosti+Zájmového+klubu+seniorů+2022.docx
Anonymizovaná příloha
36,02 KB