Název projektu: Pronájem koncertního sálu Atria na Žižkově za účelem koncertů pro veřejnost

Program podpory: 3. Jednorázové akce
Žadatel: Zuzana Venclů (87474867)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 7 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
13. 6. 2022
Koncert žáků
Příloha č.34864
Příloha č.34865
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34859
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
4,5 KB
34860
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
988,22 KB
60088
Závěrečná+zpráva (1).rtf
Anonymizovaná příloha
44,57 KB
60089
220607_pozvánka_koncerty.pdf
Anonymizovaná příloha
988,22 KB