Název projektu: Prázdninová čeština

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997)

Schválená podpora celkem: 27 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 27 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 27 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 27 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 27 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
17. 8. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.27643
Příloha č.27646
34 103,00 Kč
3 512,71 Kč
0,00 Kč
30 590,29 Kč
2
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.27646
36 529,00 Kč
3 512,71 Kč
0,00 Kč
33 016,29 Kč
3
17. 8. 2022
metodik 07/22
Příloha č.27643
Příloha č.23391
8 458,00 Kč
871,15 Kč
0,00 Kč
7 586,85 Kč
4
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.23391
9 060,00 Kč
871,15 Kč
0,00 Kč
8 188,85 Kč
5
17. 8. 2022
metodik 07/22
Příloha č.27643
Příloha č.27644
3 069,00 Kč
316,14 Kč
0,00 Kč
2 752,86 Kč
6
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.27644
3 288,00 Kč
316,14 Kč
0,00 Kč
2 971,86 Kč
7
17. 8. 2022
DPP lektor
Příloha č.23393
Příloha č.23394
Příloha č.23395
9 600,00 Kč
4 800,00 Kč
0,00 Kč
4 800,00 Kč
8
12. 9. 2022
DPP lektor
Příloha č.23396
Příloha č.23394
Příloha č.23397
9 600,00 Kč
4 800,00 Kč
0,00 Kč
4 800,00 Kč
9
17. 8. 2022
DPP lektor
Příloha č.23398
Příloha č.23399
Příloha č.23400
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
10
12. 9. 2022
DPP lektor
Příloha č.23401
Příloha č.23399
Příloha č.23402
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
Celkem
131 707,00 Kč
27 000,00 Kč
0,00 Kč
104 707,00 Kč
Podíl
100.00 %
20.50 %
0.00 %
79.50 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
23486
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
186,22 KB
23503
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
390,9 KB
59858
CIC_Prazdninova+cestina_ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
388,46 KB
59859
InkedLIK+Praha+3.jpg
Anonymizovaná příloha
233,54 KB