Název projektu: Prázdninová čeština

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997)

Schválená podpora celkem: 27 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 27 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 27 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 27 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 27 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
17. 8. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.27643
Příloha č.27646
34 103,00 Kč
3 512,71 Kč
2
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.27646
36 529,00 Kč
3 512,71 Kč
3
17. 8. 2022
metodik 07/22
Příloha č.27643
Příloha č.23391
8 458,00 Kč
871,15 Kč
4
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.23391
9 060,00 Kč
871,15 Kč
5
17. 8. 2022
metodik 07/22
Příloha č.27643
Příloha č.27644
3 069,00 Kč
316,14 Kč
6
12. 9. 2022
metodik 08/22
Příloha č.27645
Příloha č.27644
3 288,00 Kč
316,14 Kč
7
17. 8. 2022
DPP lektor
Příloha č.23393
Příloha č.23394
Příloha č.23395
9 600,00 Kč
4 800,00 Kč
8
12. 9. 2022
DPP lektor
Příloha č.23396
Příloha č.23394
Příloha č.23397
9 600,00 Kč
4 800,00 Kč
9
17. 8. 2022
DPP lektor
Příloha č.23398
Příloha č.23399
Příloha č.23400
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč
10
12. 9. 2022
DPP lektor
Příloha č.23401
Příloha č.23399
Příloha č.23402
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
27643
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
46,08 KB
27646
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
76,74 KB
27645
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
46,39 KB
23391
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
76,6 KB
27644
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
74,62 KB
23393
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
45,4 KB
23394
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
75,36 KB
23395
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
239,83 KB
23396
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
45,27 KB
23397
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
239,99 KB
23398
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
45,56 KB
23399
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
75,64 KB
23400
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
270,02 KB
23401
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
45,9 KB
23402
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
262,33 KB
23486
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
186,22 KB
23503
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
390,9 KB
59858
CIC_Prazdninova+cestina_ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
388,46 KB
59859
InkedLIK+Praha+3.jpg
Anonymizovaná příloha
233,54 KB