Název projektu: SOS centrum - krizová pomoc

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842)

Schválená podpora celkem: 19 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 19 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 19 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 19 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 19 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
10. 10. 2022
hrubá mzda sociální pracovník

část mzdy sociální pracovnice
Příloha č.44669
Příloha č.44670
24 190,00 Kč
12 739,00 Kč
2
10. 11. 2022
sociální pojištění z HM soc.prac.-září 2022

část sociálního pojištění za soc.pracovníka září 2022
Příloha č.44671
Příloha č.44672
630 003,00 Kč
3 159,00 Kč
3
10. 11. 2022
zdravotní pojištění z HM soc.prac.-září 2022

část zdravotního pojištění za soc.pracovníka září 2022
Příloha č.44673
Příloha č.44674
168 556,00 Kč
1 147,00 Kč
4
27. 9. 2022
část pojištění odpovědnosti za službu
Příloha č.44675
Příloha č.44676
6 274,00 Kč
1 756,72 Kč
5
21. 11. 2022
část pojištění odpovědnosti za službu
Příloha č.44677
Příloha č.44678
6 274,00 Kč
198,28 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
44669
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
216,99 KB
44670
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,78 MB
44671
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
216,99 KB
44672
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,78 MB
44673
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
216,99 KB
44674
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,78 MB
44675
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
991,45 KB
44676
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
991,45 KB
44677
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,04 MB
44678
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,04 MB
44679
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,63 KB
44680
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,12 MB
53919
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
50,41 KB
54080
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
271,98 KB
59838
Záverečné+hodnocení+služby.docx
Anonymizovaná příloha
12,63 KB
59839
Diakonie+ČCE+publicita (1).pdf
Anonymizovaná příloha
271,98 KB