Název projektu: Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OSVĚTA z.s. (05978548)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 6. 2022
Fundraising pro spolek
Příloha č.22831
Příloha č.22832
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
22833
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,03 MB
23027
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
14,22 KB
59531
ZZ+P3.docx
Anonymizovaná příloha
14,22 KB
59532
IMG_20191125_103852.jpg
Anonymizovaná příloha
1,03 MB