Název projektu: Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OSVĚTA z.s. (05978548)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
30. 6. 2022
Fundraising pro spolek
Příloha č.22831
Příloha č.22832
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
22831
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
46,03 KB
22832
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
84,63 KB
22833
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,03 MB
23027
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
14,22 KB
59531
ZZ+P3.docx
Anonymizovaná příloha
14,22 KB
59532
IMG_20191125_103852.jpg
Anonymizovaná příloha
1,03 MB