Název projektu: Raná péče Diakonie

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb (48136093)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
11. 3. 2022
Nájemné
Příloha č.33600
Příloha č.33574
17 866,00 Kč
14 666,00 Kč
0,00 Kč
3 200,00 Kč
2
20. 5. 2022
Nájemné
Příloha č.33598
Příloha č.33599
17 866,00 Kč
334,00 Kč
0,00 Kč
17 532,00 Kč
Celkem
35 732,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
20 732,00 Kč
Podíl
100.00 %
41.98 %
0.00 %
58.02 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34994
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
152,63 KB
34995
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
7,3 MB
59825
Závěrečná+zpráva+projektu.pdf
Anonymizovaná příloha
153,15 KB