Název projektu: Raná péče Diakonie

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb (48136093)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
11. 3. 2022
Nájemné
Příloha č.33600
Příloha č.33574
17 866,00 Kč
14 666,00 Kč
2
20. 5. 2022
Nájemné
Příloha č.33598
Příloha č.33599
17 866,00 Kč
334,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
33600
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
25,62 KB
33574
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
244,58 KB
33598
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
23,06 KB
33599
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
243,92 KB
34994
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
152,63 KB
34995
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
7,3 MB
59825
Závěrečná+zpráva+projektu.pdf
Anonymizovaná příloha
153,15 KB