Název projektu: Pohybové programy pro seniory

Program podpory: 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 85 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 85 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 85 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 85 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 85 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
8. 4. 2022
Lektorné
Příloha č.37830
Příloha č.37831
2 100,00 Kč
2 100,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
3. 5. 2022
Lektorné
Příloha č.37834
Příloha č.37835
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
5. 6. 2022
Lektorné
Příloha č.37841
Příloha č.37842
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
7. 7. 2022
Lektorné
Příloha č.37848
Příloha č.37849
900,00 Kč
900,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37853
Příloha č.53671
Příloha č.37854
24 966,00 Kč
2 469,00 Kč
0,00 Kč
22 497,00 Kč
6
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37855
Příloha č.53672
Příloha č.37856
5 923,00 Kč
2 674,00 Kč
0,00 Kč
3 249,00 Kč
7
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37858
Příloha č.53673
Příloha č.37859
8 941,00 Kč
2 888,00 Kč
0,00 Kč
6 053,00 Kč
8
18. 3. 2022
sociální pojištění ke mzdám únor
Příloha č.37864
Příloha č.37865
80 031,00 Kč
1 991,00 Kč
0,00 Kč
78 040,00 Kč
9
18. 3. 2022
zdravotní pojištění ke mzdám únor
Příloha č.37877
Příloha č.37878
24 206,00 Kč
723,00 Kč
0,00 Kč
23 483,00 Kč
10
6. 6. 2022
Mzda květen
Příloha č.37853
Příloha č.37882
24 910,00 Kč
6 064,00 Kč
0,00 Kč
18 846,00 Kč
11
6. 6. 2022
Mzda květen
Příloha č.37855
Příloha č.37887
5 923,00 Kč
2 674,00 Kč
0,00 Kč
3 249,00 Kč
12
7. 6. 2022
sociální pojištění ke mzdám květen
Příloha č.37895
Příloha č.37896
86 287,00 Kč
2 167,00 Kč
0,00 Kč
84 120,00 Kč
13
7. 6. 2022
zdravotní pojištění ke mzdám květen
Příloha č.37901
Příloha č.37902
24 811,00 Kč
787,00 Kč
0,00 Kč
24 024,00 Kč
14
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.37936
Příloha č.37937
Příloha č.53674
6 300,00 Kč
6 300,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
15
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.37984
Příloha č.37986
Příloha č.37985
3 600,00 Kč
1 200,00 Kč
0,00 Kč
2 400,00 Kč
16
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38611
Příloha č.38613
Příloha č.38612
4 200,00 Kč
4 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38618
Příloha č.38620
Příloha č.38619
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
18
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38623
Příloha č.38670
Příloha č.38624
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38628
Příloha č.38676
Příloha č.38629
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38632
Příloha č.38634
Příloha č.38633
Příloha č.53675
9 600,00 Kč
9 600,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
21
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38643
Příloha č.38677
Příloha č.38644
2 400,00 Kč
1 700,00 Kč
0,00 Kč
700,00 Kč
22
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.37984
Příloha č.38679
Příloha č.38647
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
23
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38618
Příloha č.38650
Příloha č.38649
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
24
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38628
Příloha č.38660
Příloha č.38659
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
25
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38662
Příloha č.38664
Příloha č.38663
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
26
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38665
Příloha č.38667
Příloha č.38666
5 700,00 Kč
5 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
27
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.39291
Příloha č.42544
Příloha č.39292
5 110,00 Kč
5 110,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
28
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.39293
Příloha č.42544
Příloha č.39294
4 853,00 Kč
4 853,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
351 661,00 Kč
85 000,00 Kč
0,00 Kč
266 661,00 Kč
Podíl
100.00 %
24.17 %
0.00 %
75.83 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
38625
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38630
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38645
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38648
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
44078
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,69 MB
44099
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
38,71 KB
59495
Remedium+Praha+_Pohybové+programy+pro+seniory_ZZ_2022.docx
Anonymizovaná příloha
40,91 KB
59496
zveřejněná+loga+dárců.JPG
Anonymizovaná příloha
2,69 MB