Název projektu: Pohybové programy pro seniory

Program podpory: 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 85 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 85 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 85 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 85 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 85 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 4. 2022
Lektorné
Příloha č.37830
Příloha č.37831
2 100,00 Kč
2 100,00 Kč
2
3. 5. 2022
Lektorné
Příloha č.37834
Příloha č.37835
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
3
5. 6. 2022
Lektorné
Příloha č.37841
Příloha č.37842
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
4
7. 7. 2022
Lektorné
Příloha č.37848
Příloha č.37849
900,00 Kč
900,00 Kč
5
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37853
Příloha č.53671
Příloha č.37854
24 966,00 Kč
2 469,00 Kč
6
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37855
Příloha č.53672
Příloha č.37856
5 923,00 Kč
2 674,00 Kč
7
8. 3. 2022
Mzda únor
Příloha č.37858
Příloha č.53673
Příloha č.37859
8 941,00 Kč
2 888,00 Kč
8
18. 3. 2022
sociální pojištění ke mzdám únor
Příloha č.37864
Příloha č.37865
80 031,00 Kč
1 991,00 Kč
9
18. 3. 2022
zdravotní pojištění ke mzdám únor
Příloha č.37877
Příloha č.37878
24 206,00 Kč
723,00 Kč
10
6. 6. 2022
Mzda květen
Příloha č.37853
Příloha č.37882
24 910,00 Kč
6 064,00 Kč
11
6. 6. 2022
Mzda květen
Příloha č.37855
Příloha č.37887
5 923,00 Kč
2 674,00 Kč
12
7. 6. 2022
sociální pojištění ke mzdám květen
Příloha č.37895
Příloha č.37896
86 287,00 Kč
2 167,00 Kč
13
7. 6. 2022
zdravotní pojištění ke mzdám květen
Příloha č.37901
Příloha č.37902
24 811,00 Kč
787,00 Kč
14
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.37936
Příloha č.37937
Příloha č.53674
6 300,00 Kč
6 300,00 Kč
15
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.37984
Příloha č.37986
Příloha č.37985
3 600,00 Kč
1 200,00 Kč
16
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38611
Příloha č.38613
Příloha č.38612
4 200,00 Kč
4 200,00 Kč
17
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38618
Příloha č.38620
Příloha č.38619
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
18
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38623
Příloha č.38670
Příloha č.38624
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
19
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.38628
Příloha č.38676
Příloha č.38629
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38632
Příloha č.38634
Příloha č.38633
Příloha č.53675
9 600,00 Kč
9 600,00 Kč
21
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38643
Příloha č.38677
Příloha č.38644
2 400,00 Kč
1 700,00 Kč
22
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.37984
Příloha č.38679
Příloha č.38647
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
23
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38618
Příloha č.38650
Příloha č.38649
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
24
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38628
Příloha č.38660
Příloha č.38659
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
25
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38662
Příloha č.38664
Příloha č.38663
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
26
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.38665
Příloha č.38667
Příloha č.38666
5 700,00 Kč
5 700,00 Kč
27
8. 3. 2022
DPP únor
Příloha č.39291
Příloha č.42544
Příloha č.39292
5 110,00 Kč
5 110,00 Kč
28
6. 6. 2022
DPP květen
Příloha č.39293
Příloha č.42544
Příloha č.39294
4 853,00 Kč
4 853,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
37830
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
218,71 KB
37831
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,85 KB
37834
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
220,24 KB
37835
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
37841
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
216,67 KB
37842
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,91 KB
37848
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
221,93 KB
37849
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,79 KB
37853
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
128,24 KB
37854
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,23 KB
37855
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
176,95 KB
37856
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,14 KB
37858
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
212,08 KB
37859
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,24 KB
37864
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
71,33 KB
37865
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
37877
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,9 KB
37878
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
127,48 KB
37882
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,24 KB
37887
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,14 KB
37895
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
71,14 KB
37896
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
37901
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
65,17 KB
37902
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
85,12 KB
37936
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
238,89 KB
37937
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
37984
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
129,81 KB
37985
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,12 KB
37986
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38611
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
171,13 KB
38612
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,27 KB
38613
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38618
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
170,09 KB
38619
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
38620
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38623
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
129,86 KB
38624
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,12 KB
38625
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38628
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
175,86 KB
38629
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
38630
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38632
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
169,77 KB
38633
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,25 KB
38634
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38643
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
127,79 KB
38644
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,93 KB
38645
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38647
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,14 KB
38648
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61 KB
38649
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,93 KB
38650
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38659
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,93 KB
38660
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38662
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
168,09 KB
38663
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
218,38 KB
38664
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38665
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
171,19 KB
38666
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,15 KB
38667
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38670
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38676
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38677
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
38679
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
61 KB
39291
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
112,5 KB
39292
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,15 KB
39293
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
112,5 KB
39294
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,16 KB
42544
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
159,5 KB
44078
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,69 MB
44099
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
38,71 KB
53671
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
35,8 KB
53672
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
36,75 KB
53673
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
36,67 KB
53674
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,19 KB
53675
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,98 KB
59495
Remedium+Praha+_Pohybové+programy+pro+seniory_ZZ_2022.docx
Anonymizovaná příloha
40,91 KB
59496
zveřejněná+loga+dárců.JPG
Anonymizovaná příloha
2,69 MB