Název projektu: Čtení nás baví - Centrum pro malé a velké čtenáře

Program podpory: 1. Pravidelná činnost
Žadatel: DYS-centrum Praha z. ú. (62935283)

Schválená podpora celkem: 80 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 80 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 80 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 80 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 80 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
18. 7. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47681
Příloha č.47680
14 000,00 Kč
14 000,00 Kč
2
18. 7. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47689
Příloha č.47690
13 000,00 Kč
13 000,00 Kč
3
19. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47691
Příloha č.47692
14 000,00 Kč
12 500,00 Kč
4
19. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47698
Příloha č.47699
6 500,00 Kč
4 500,00 Kč
5
19. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47715
Příloha č.47716
8 000,00 Kč
7 000,00 Kč
6
19. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47731
Příloha č.47732
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7
18. 11. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47741
Příloha č.47742
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč
8
20. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.47751
Příloha č.47752
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
16. 12. 2022
Dohoda o provedení práce
Příloha č.58768
Příloha č.58769
Příloha č.59430
20 000,00 Kč
19 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
47678
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
89,38 KB
47681
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
315,92 KB
47680
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
64,33 KB
47689
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
311,23 KB
47690
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
64,86 KB
47691
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
430,25 KB
47692
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
77,69 KB
47698
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
396,2 KB
47699
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
78,07 KB
47715
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
401,92 KB
47716
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
67,42 KB
47731
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
353,11 KB
47732
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
65,49 KB
47741
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
341,47 KB
47742
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
61,16 KB
47751
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
311,23 KB
47752
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,4 KB
47763
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
303,41 KB
47764
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,33 KB
49530
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
127,9 KB
49536
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
141,26 KB
58768
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
312,77 KB
58769
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,98 KB
59430
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
61,7 KB
59756
Závěrečná+zpráva+projekt+MČ+P3+-+Čtení+nás+baví.pdf
Anonymizovaná příloha
87,54 KB
59757
Plakáty+Cimburkova+-+čtenářské+dílny+-+dotace.pdf
Anonymizovaná příloha
127,9 KB