Název projektu: Příměstský tábor s florbalem

Program podpory: Prázdninová činnost
Žadatel: BUTCHIS, z.s. (27024784)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
6. 9. 2021
Pronájem prostor
Příloha č.18884
Příloha č.18885
15 200,00 Kč
15 200,00 Kč
2
6. 9. 2021
Strava
Příloha č.18888
Příloha č.18889
11 019,00 Kč
4 800,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
18884
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
70,31 KB
18885
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,73 KB
18888
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
82 KB
18889
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,73 KB
18892
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
59,71 KB
18900
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
32,47 KB
61643
Závěrečná+zpráva+k+projektu (4).pdf
Anonymizovaná příloha
32,47 KB